در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته بهتر از انتظار ظاهر شد و در این مسیر شاخص کل با ثبت رشد حدود ٢٧ هزار واحدی تا کانال ٩٩۵ واحدی پیشروی کرد. البته در یک ساعت ابتدایی بازار تحت تاثیر هیجان مثبتی که شکل گرفت، نماگر اصلی بازار تا یک قدمی کانال یک میلیون واحدی هم رشد کرد اما فشار عرضه مانعی برای برگشت شاخص به سوپر کانال یک میلیون واحدی بود. معاملات ٢ روز کاری گذشته به وضوح نشان داد که این بازار به راحتی تن به ریزش نخواهد داد. نقدینگی وارد شده تمایل به ...