طی ماه‌های اخیر با انتشار بیماری در کشور و افزایش نیاز به مواد شوینده و ضدعفونی کننده‌ها با افزایش در مقدار تولید و فروش و درآمد حاصل، شاهد افزایش تقاضا برای سهام شرکت در واکنش به این موضوع می‌باشیم چنانکه از .......