شاخص کل امروز پس از بازگشایی بازار شروع به صعود کرد. و تا پایان ساعات معاملات صعودی بود. همان‌طور که دیروز نوید داده بودیم با نزدیک شدن شاخص کل به اولین سطح .........