تعداد شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در پایان سال ١٣٩٨ به ٢٠١٠ فروشگاه رسیده که نسبت به سال قبل از آن رشد ۴٨ درصدی داشته است.تا پایان فروردین ماه ١٣٩٩ نیز این تعداد به ٢٠٢۴ شعبه رسیده است.از این تعداد ٨٨١ فروشگاه فرانچایز می باشد.

بورس۲۴ : تعداد شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در پایان سال 1398 به 2010 فروشگاه رسیده که نسبت به سال قبل از آن رشد 48 درصدی داشته است.تا پایان فروردین ماه 1399 نیز این تعداد به 2024 شعبه رسیده است.از این تعداد 881 فروشگاه فرانچایز می باشد.

شرکت در پایان سال 1398 مبلغ 91،156 میلیارد ریال فروش داشته که نشان از رشد 74 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن داشته است.در فروردین ماه 1399 نیز شرکت به فروش 8،347 میلیارد ریالی دست پیدا کرده که نسبت به مشابه سال گذشته رشد 91 درصدی داشته است. ارزش هر سهم در ابتدای سال 1398 برابر با 26،024ریال بوده که در پایان سال 1398 با بازدهی 255 درصدی به ارزش 92،294 ریال هر سهم رسیده است. در حال حاضر نیز ارزش هر سهم برابر با 123،547 ریال بوده که نشان از بازدهی 34 درصدی آن از ابتدای سال 1399 دارد. با فرض اینکه با افزایش تعداد فروشگاه ها؛ فروش مقداری هر فروشگاه اندکی کاهش یابد و با فرض افزایش سطح عمومی قیمت ها میانگین رشد فروش طی سال های 1399 و 1400 به ترتیب 20 % و 15 % دیده شده است.

نظر به ماهیت فعالیت شرکت (خرید موجودی کالا به صورت نسیه و فروش نقدی کالا) همواره سطح مطلوبی از نقدینگی در اختیار شرکت قرار دارد که بخشی از آن در سهام و صندوق ها سرمایه گذاری شده است.درآمد سرمایه گذاری ها با فرض کسب بازدهی از این محل برآورد شده است. قابل ذکر می باشد که شرکت در سال 1399؛حدود 22.3 درصد سهام گروه صنایع غذایی پاکبان را تحصیل نموده که عرضه سهام آن شرکت در بورس و شناسایی سود از این محل طی سال های آتی از نکات مثبت شرکت برشمرده می شود که در این تحلیل دیده شده است.


نظرات

  • اراد امینی

    سهم از نظر تكنیكال عالی است

    ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۱۹:۵۸