همه گیری ویروس کرونا در چند ماه اخیر سبب افت شدید قیمت بسیاری از مواد خام شده است. در بسیاری از کشورها این همه گیری در حال مهار شدن است اما دانشمندان معتقدند به علل مختلف شاهد شروع موج دوم شیوع این ویروس خواهیم بود. پرسش مهم برای سرمایه گذاران ..