سبدگردان شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد و حتما باید مجوز این کار را اخذ کرده باشد...
 • بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار می گیرد.

 

 • بازار مشتقه بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد می شود.

 

 • ناشر، شخص حقوقی است که اوراق بهادار را با نام خود منتشر می کند.

 

 • کارگزار شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن ها معامله می کند. این معاملات می تواند با واسطه یک شخص معامله گر یا بدون واسطه از طریق سامانه برخط (آنلاین) صورت گیرد.

 

 • یک معامله گر شخصی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن ها و یا به نام و حساب خود (از طریق آنلاین) معامله می کند. پس معامله گر یا تریدر می تواند پرسنل کارگزاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد که برای خودش بدون واسطه معامله می کند.

 

 • بازارگردان، کارگزار معامله گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.

 

 • مشاور سرمایه گذاری شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می دهد.

 

 • سبدگردان شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد و حتما باید مجوز آن را اخذ کرده باشد.

 

 • شرکت تامین سرمایه، شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری، مشاوره، سبدگردانی و مشابه آن ها را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

 

 • صندوق بازنشستگی، صندوق سرمایه گذاری است که با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می کند.

 


نظرات

 • Kamalamiri

  بسیار مختصر ومفید بود

  ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۰۰:۰۳