برخی نشانه ها از تغییر الگوی رفتار قیمت طلا مشاهده شده است. هفته پیش شاهد رشد شاخص های مالی به رغم گزارش های منفی از اقتصاد آمریکا بودیم و قیمت طلا روز جمعه به ناگهان کاهش یافت. حالا سرمایه گذاران می خواهند بدانند ..