تولیدات شرکت طی اولین ماه از سال جاری و دوره یک ماهه فروردین شامل ٨٣٢٧۴ تن سیمان و ١۵٣٩٧٠ تن کلینکر بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید مجموع ١۵٣۶۴٣ تن محصول، افزایش ۵۴ درصدی داشته است. با این حال در بخش فروش.......