با توجه به آن که در حال نزدیک شدن به زمان بازگشایی نماد شرکت خودروسازی سایپا هستیم ، لازم است نگاهی به نمودار سهم و اهداف پیش روی آن بیندازیم. با توجه به تقاضای امروز، در صورتی که سهم بتواند...