طی بازار امروز برخلاف تصورات بسیاری از فعالان و تحلیل گران در خصوص رشد شاخص و عبور از مقاومت روانی یک میلیون واحد که آن را نیازمند نوسانات طی روزهای آتی و تغییر در ترکیب سهامداران و معامله گران بازار می‌دانستند، در همان ابتدا با افزایش تقاضا در ......