طی معاملات روز چهارشنبه ناشی از افزایش عرضه‌ها طی بازار روز قبل و هیجانات ایجاد شده، در ابتدای معاملات شاهد افزایش عرضه‌ها در اکثر نمادهای بازار و تشکیل صف‌های فروش در مرحله پیش گشایش بودیم. با این حال با وجود تقاضا در بازار، صف‌های فروش چندان دوامی نداشت و ........