در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته به لطف بازگشت نمادهای بزرگ و تاثیرگذاری نظیر شبندر و وبملت به تابلوی معاملات، یک رشد ۴٠ هزار واحدی دیگر را ثبت کرد و ضمن گذر از میانه‌های کانال ٩٠٠ هزار واحدی، سوپر کانال یک میلیونی را نشانه گرفت ... !! ارزش معاملات روز گذشته در حالی به بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان رسید که ارزش صفوف خرید شکل گرفته رقمی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بود. نکته مهم اینکه، روز گذشته افراد حقیقی بیش از ٢ هزار و ...