پایان هفته گذشته نوسان های در ظاهر عجیب در بازار طلا مشاهده شده و عده ای از سرمایه گذاران تصور کردند وقت خروج از بازار فرارسیده است. ماه پیش قیمت فلز زرد رشد قابل ملاحظه داشت و طبیعی است که قیمت ها کاهش یابد اما ..