شرکت فولاد مبارکه با ارزش بازار حدود ١٨٠ هزار میلیارد تومانی دومین شرکت بزرگ بورس به لحاظ ارزش بازار است. اما با وجود این بزرگی، سهامداران این شرکت توانسته اند از ابتدای سال جاری بازده حدود ٩٨ درصدی را به دست آوردند. فولاد به تازگی افزایش سرمایه ۶٠ درصدی خود از محل سود انباشته را به ثبت رسانده است...