پرش سه گام فولاد! کالایی‌ ها هفته جاری را با رونقی نسبی آغاز کردند که وضعیت بهتری از هفته های قبل داشت. بازار پلیمرها نوسان نرخ داشت و منتظر...