طی ماه‌های اخیر سهام شرکت در بازار با افزایش تقاضا مواجه بوده و قیمت سهم روندی صعودی را طی نموده است که دلیل آن را می‌توان انتشار خبر تصمیم شرکت به افزایش سرمایه دانست که در نهایت در تاریخ ٢ اردیبهشت، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام.......