گزارش تحلیلی "فوکوس۲۴" به ارزیابی آخرین وضعیت بازارهای سرمایه گذاری پرداخته و به شما پیشنهاد کرده که چه بخشی از دارایی خود را سهم بخرید ، چقدر طلا و چقدر سایر دارایی های پربازده؟؟