در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته مطابق با انتظار پیش رفت ... !! نگاهی به پیش‌بینی بازار روز گذشته خالی از لطف نیست: (اختلال در سامانه معاملات از یکسو و از سوی دیگر تامین نقدینگی برای عرضه اولیه شستا، سبب فشار عرضه در بازار خواهد شد. با این حال احتمالا در نیمه دوم معاملات روند عرضه و تقاضا شرایط بهتری داشته باشد.) در حقیقت تصمیم به فروش سهام برای تامین نقدینگی عرضه اولیه همزمان با اختلال در سامانه معاملات موجب شد تا در ابتدای ساعت بازار شاهد قفل شدن هسته تابلوی بورس باشیم. اما به مرور با رفع اختلال و تخلیه فشار عرضه جهت تامین نقدینگی، روند عرضه و تقاضا بهبود یافت تا جایی که ...