بورس ٢۴ : بهای پلیمرها در بازار آزاد امروز افزایش قابل توجهی داشت که واقعاً عجیب بود. در شرایطی که حجم تقاضا در بازار آزاد کاهش جدی داشته و واحدهای تولیدی هم تمایل چندانی به خرید از خود نشان نمی‌دهند شاهد ضعف جریان عرضه بودیم ولی خوش‌بینی‌ها به رشد بهای نفت خام در کنار احتمال از سر گرفته‌شدن فعالیت‌های تولیدی و تجاری در هفته آینده موجب شد تا تقاضای جدیدی به بازار تزریق شود که خروجی آن تاکنون رشد قیمت‌ها بوده است...