اگر قصد داری چند صباحی در بورس باشی و بعد با یک خاطره تلخ بازار را ترک کنی بهترین روش خرید و فروش ...