سال گذشته با افزایش نرخ دیه سازمان بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث را به میزان ١۵ درصد نسبت به سال گذشته اش افزایش داد. برای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عواملی تاثیرگذار هستند که می توان از جمله آن ها به نوع خودرو، تعداد سیلندر، کاربری خودرو، تخفیف عدم خسارت، سقف تعهدات بیمه نامه و جریمه دیر کرد اشاره کرد.

بورس۲۴ : می خواهیم از پر مخاطب ترین نوع بیمه نامه ها بگوییم؛ بیمه نامه شخص ثالث. از جمله دلایل بالا بودن سهم این نوع بیمه نامه در کشور نسبت به سایر بیمه نامه ها اجباری بودن آن است. در بیمه نامه شخص ثالث شخص اول مالک وسیله نقلیه، شخص دوم شرکت بیمه کننده و شخص سوم فرد آسیب دیده است.

برای مثال در یک تصادف رانندگی هزینه های درمان، فوت و خسارت های وارد شده به اموال تمامی افراد زیان دیده تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرند. از سویی راننده مقصد نیز تحت پوشش بیمه حوادث راننده قرار می گیرد. البته تفاوتی که در این میان وجود دارد این است که بیمه حوادث راننده تنها خسارت های جانی را پوشش می دهد و خسارت های مالی را پرداخت نخواهد کرد. بیمه نامه شخص ثالث به وسیله تمامی شرکت های بیمه گر ارائه می شود، البته نرخ بیمه در این شرکت ها متفاوت است.

سال گذشته با افزایش نرخ دیه سازمان بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث را به میزان 15 درصد نسبت به سال گذشته اش افزایش داد. برای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عواملی تاثیرگذار هستند که می توان از جمله آن ها به نوع خودرو، تعداد سیلندر، کاربری خودرو، تخفیف عدم خسارت، سقف تعهدات بیمه نامه و جریمه دیر کرد اشاره کرد.

از جمله عوامل تاثیرگذار در روش محاسبه حق بیمه شخص ثالث می توان به حق بیمه پایه ابلاغ شده از سوی بیمه مرکزی را بیان کرد. به این صورت که اساس تعیین حق بیمه شخص ثالث مبلغ تعیین شده برای دیه کامل یک انسان در ماه حرام است. در حقیقت هر ساله قوه قضائیه میزان مشخصی را برای حق دیه کامل در ماه حرام اعلام می کند. کاربری خودرو میزان ریسک خودرو برای رخ دادن حوادث و همچنین هزینه معمول در یک حادثه رانندگی را اعلام می کند. همان طور که می دانید خودروهای آموزش رانندگی و یا تاکسی ها بیشتر در معرض تصادف و حادثه قرار دارند. البته کاربری های دیگری نیز تعریف شده است که برخی از آن ها عبارتند از صنعتی، بارکش، آمبولانس، حمل خون و آتش نشانی.

از نکات قابل توجه در این بیمه نامه این است که در مقابل عدم تخفیف خسارت بیمه شخص ثالث، جریمه دیرکرد آن سبب افزایش حق بیمه می شود. از سویی بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان خودرو اجباری بوده و بر همین اساس در صورتی که تمدید بیمه شخص ثالث به تعویق افتد به صورت روزشمار مبلغی به حق بیمه ماشین اضافه خواهد شد که البته برای خودروهای مختلف میزان آن متفاوت است.

تخفیف شرکت بیمه از موارد دیگر تاثیرگذار در نرخ این نوع بیمه نامه است. به این صورت که هر ساله بیمه مرکزی حداقل و حداکثر میزان نرخ بیمه نامهشخص ثالث را به شرکت های بیمه ای ابلاغ می کند. شرکت های بیمه ای می توانند از این میزان رقمی را برای نرخ بیمه نامه های خود تعیین کنند. هم اکنون برخی از شرکت های بیمه گر تخفیف دو و نیم درصدی را ارائه می دهند و برخی این تخفیف را در نظر نمی گیرند. البته علاوه بر این تخفیف عدم خسارت بیمه نامه قبلی شما بر نرخ بیمه تان تاثیرگذار خواهد بود و در استعلام نرخ بیمه شخص ثالث باید اعمال شود.