پژمان شعبان پور فرد؛ کارشناس بازار سرمایه - در تمام بازارهای سرمایۀ جهان و حتی محافل علمی دنیا، نقش سرمایه گذارانی که موضوع فعالیت‌ شان سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه است، در ارتقای کارایی بازار و افزایش نقد شوندگی مورد تأکید قرار گرفته و منافع آن‌ ها مورد توجه ناظرین بازار است. در این شرایط...

پژمان شعبان پورفرد

از نظر اینجانب نکته‌ ای که در ابلاغیه کاهش ضریب تعدیل سهام به 35 درصد مغفول مانده، منافع افراد و نهادهایی است، که موضوع فعالیت‌ شان سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه است.

یکی از مزایای خرید اعتباری، ارتقای نقش سرمایه‌ گذارانی است که هدف‌شان سفته‌بازی و بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت بازار است. اشکالی که به این دستورالعمل وارد است فرصت بسیار محدود لازم‌الاجرا بودن آن یعنی از بیستم فرودین است، به طوری که این ابلاغیه، مجموعۀ سرمایه‌ گذاران در بازار سرمایه مخصوصاً گروهی را که با هدف سفته‌ بازی وارد بازار شده‌ اند متحمل زیان می‌ کند.

وقتی زمان اجرای ابلاغیۀ کاهش اهرم کوتاه می‌ شود کسانی که برای مثال، طبق اهرم 50 درصد اقدام به خرید کرده‌اند، قبل از رسیدن به بازدهی مورد نظر، مجبور به فروش شده و در نتیجه بسیاری از سرمایه‌ گذاران مخصوصاً دسته یاد شده دچار زیان می‌ شوند؛ از طرفی نیز این ابلاغیه باعث محدود شدن منابع شده و تحدید منابع سبب ایجاد موجی از فروش و نوسانات منفی بازار در کوتاه مدت می‌ شود.

در تمام بازارهای سرمایۀ جهان و حتی محافل علمی دنیا، نقش این قبیل سرمایه‌ گذاران در ارتقای کارایی بازار و افزایش نقد شوندگی مورد تأکید قرار گرفته و منافع آن‌ ها مورد توجه ناظرین بازار است.

در مجموع، این ابلاغیه می‌ تواند به کاهش ریسک بازار در میان مدت و بلند مدت کمک کند اما نکته مهم فرصت زمانی لازم‌ الاجرا شدن آن است؛ بهتر بود برای اجرای این دستورالعمل فرصت یک ماهه تعیین می‌ شد تا سرمایه‌ گذار فرصت داشته باشد، پورتفوی سهام خود را بدون تحمل زیان اجباری مطابق الزامات نهاد ناظر تعدیل نماید.

کارشناس بازار سرمایه