به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با توجه به وضعیت تکنیکالی مناسب و روند معاملاتی سهم سیگنال خرید خوبی را صادرکرد