در بازار امروز نیز شاهد افزایش تقاضا در اکثر نمادهای بازار و شروع معاملات در صف‌های خرید بودیم چنانکه شاخص کل کار خود را با روندی صعودی آغاز نمود. در همان ساعت اولیه اما افزایش عرضه از سوی سهامداران باعث متعادل شدن معاملات و .........