طی بازار امروز و ابتدای هفته با وجود انتشار اخبار و شایعات در خصوص تنش‌های سیاسی در منطقه و با وجود پیش‌بینی هیجانات در بازار با وجود افزایش نرخ کامودیتی ها در بازارهای جهانی و افزایش تقاضا به ویژه از سوی چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام، شاهد افزایش تقاضا در بازار و......