به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به واسطه افزایش شدید تقاضا در محصولات خود با جهش عایدی همراه و از نظر تکنیکالی نیز وارد موج صعودی قوی شده و سیگنال خرید صادر کرد