در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز دوشنبه مطابق با انتظار با فشار عرضه کار خود را آغاز کرد. این وضعیت از معاملات روز یکشنبه (عرضه سنگین حقوقی‌ها در نمادهای مورد توجه) قابل پیش‌بینی بود و البته طبق روال عادی برنامه، اختلال در سامانه معاملات و مشکلات هسته بورس به فشار فروش بازار دامن زد اما با گذر از نیمه ابتدایی بازار، به مرور روند عرضه و تقاضا سر و شکل بهتری گرفت و باری دیگر خریداران با به رخ کشیدن نقدینگی خود، از روی فروشنده‌ها عبور نمودند و در نتیجه افت حدود ٢ هزار واحدی یک ساعت ابتدایی شاخص با رشد حدود ٢ هزار واحدی تعویض شد و دماسنج اصلی بازار تا ارتفاع ۵۴٧ هزار واحدی پیشروی کرد. نکته جالب توجه در بازار دوشنبه ...