هر سه شرکت مورد بررسی در صنایع توزیع مواد غذایی و بهداشتی به حساب می آیند که این روزها علاوه بر حجم فروش پایان سال به دلیل ویروس کرونا حتی پرکار تر هم شده اند. نگاهی به وضعیت این سه شرکت...