بورس ٢۴ : سفته بازهای ملکی هر نوع افزایش نرخ دلار را به سکوی پرتاب خود در بازار مسکن تبدیل می کنند و بلافاصله با شوک های ارزی در بازار معاملات پول های خارجی اقدام به سوداگری ملکی می کنند. هدف سفته بازها در بازار مسکن سودگیری در کوتاه مدت از محل خرید امروز یک آپارتمان و فروش فردای آن است...