در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه شرایط بسیار خوبی داشت و شاخص کل موفق شد ضمن جبران افت ۴ هزار واحدی روز سه‌شنبه، و ثبت رشد ١٢ هزار واحدی تا کانال ۵٢١ هزار واحدی پیشروی نماید. بهبود وضعیت بازارهای جهانی و کاهش نگرانی از بابت رکود در اقتصاد جهانی، زیر سایه حضور قدرتمند نقدینگی، از مهمترین دلایل رشد بازار می‌باشد. البته کماکان نگرانی‌ها از بابت عدم خاتمه یافتن افت بازارهای جهانی به قوت خود باقیست و همین عامل مانعی برای جهش قدرتمند نمادهای گروه کالایی است. اما نکته مهم بازار ...