ممکن است بهترین تحلیل گر ایران باشی اما معامله گر خوبی نباشی پس با کنترل تعداد معاملات...


نظرات