در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری از سال ١٣٩٨ می‌رویم که مطابق با انتظار بازار روز گذشته زیر فشار عرضه بود و در نتیجه دماسنج اصلی بورس تهران با افت بیش از ٣ هزار واحدی، تا ارتفاع ۵٠٢ هزار واحدی عقب نشست. سقوط قیمت کامودیتی‌ها و افت سهمگین شاخص بورس آمریکا و سایر کشورها از مهمترین دلایل فشار عرضه و افت بازار روز گذشته بود. البته همانطور که انتظار می‌رفت، در منفی‌ها تقاضای خوبی حاکم بود و پس از فشار فروش یک ساعت اولیه، به مرور روند عرضه و تقاضا خصوصا در سهام و صنایعی که ارتباطی با نفت و کامودیتی‌ها ندارند، بهبود یافت اما ...