به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم از دید تکنیکالی در آستانه آغاز موج ۵ صعودی قرار داشته و می تواند اهداف خوبی را به همراه داشته باشد