بورس تهران معاملات روز گذشته را با فشار عرضه آغاز کرد. در واقع انتظار هم همین بود اما اختلال در سامانه معاملات فرابورس بار عرضه را به روی شانه‌های بورس انداخت و در نتیجه فشار عرضه‌ها بالا گرفت. با این حال پس از گذر از یک ساعت ابتدایی، به مرور روند عرضه و تقاضا سر و شکل بهتری گرفت و رنج مثبت در برخی از نمادهای مورد توجه نظیر فولاد، فملی، شتران، شپنا، خودرو، خساپا، رمپنا، وبصادر و وتجارت موجب شد تا بازار از فشار فروش دقایق ابتدایی فاصله بگیرد و در نتیجه قیمت آخرین معامله بسیاری از نمادها بالاتر از قیمت‌های پایانی قرار بگیرد. این اتفاق درست در شرایطی رخ داد که ...