سقوط پیاپی شاخص های مالی و قیمت مواد خام، هزاران میلیارد دلار زیان به سرمایه گذاران وارد کرده و هیچکس نمی داند چه وقت این وضعیت اسف بار پایان می یابد. هر روز اخبار جدید از شیوع کرونا و بازار نفت، التهاب های جدید در بازارها پدید می آورد. حالا سوال مهم این است که ..