شرکت مهرکام پارس از شرکت های زیرمجموعه گروه ایران خودرو است که سهام آن در بازار سرمایه از آغاز سال ٩٨ با بازدهی حدود ٣٧٠ درصدی همراه بوده است...