بر اساس گزارش فعالیت ماهانه بهمن، تولیدات شرکت طی دوره ۵ ماهه سال جاری ٧٧۵١٩ تن انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۵٠٠۴٣ تن محصول، افزایش ۵۵ درصدی داشته است. طی این دوره همچنین با افزایش در مقدار تولید، مقدار فروش نیز با رشد ......