در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته وضعیتی به مراتب بهتر از سطح انتظار داشت و شاخص کل از همان دقایق ابتدایی تحت تاثیر تحرکات مثبت به روی برخی از صنایع مورد توجه و همچنین سهام تاثیرگذار، روند رو به جلویی را در پیش گرفت و در نتیجه نیمی از افت بازار روز شنبه جبران شد. این وضعیت نشان می‌دهد که هیجانات منفی بازار عموما یک روز تخلیه می‌شوند. در واقع قدرت نقدینگی به سرعت زمین بازی را به حالت قبل باز می گرداند. اما به این نکته باید توجه داشت که ...