شرکت فولاد کویر یکی از شرکت های تازه وارد بورسی است که از زمان عرضه اولیه سهام آن در نیمه مهر ماه بازدهی اعجاب انگیز حدود ۴٩٠ درصدی به سهامداران هدیه کرده است.