هر ساعت خبری جدید از شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر بازارهای مختلف منتشر می شود و امروز نیز شرایط به همین شکل بوده است. سرمایه گذاران بسیار مایلند بدانند در آینده چه تغییراتی در قیمت مواد خام بوجود خواهد آمد. دو بازار ..