شرکت ایران یاسا تایر و رابر یکی از زیرمجموعه های صندوق بازنشستگی کشوری و از برندهای شناخته شده در صنعت تایرسازی کشور به شمار می رود. سهام این شرکت در بازار دوم بورس در حال معامله است و از ابتدای سال بازدهی حدود ۴۵٠ درصدی عاید سهامداران خود کرده است...