پایان کابوس! ارزش معاملات امروز در بازار فیزیکی بورس انرژی به بیش از ١ هزار و ٢٣٠ میلیارد تومان رسید، که بالاتری رقم ثبت شده روزانه در یک‌ ماه و نیم اخیر است. اهمیت این عدد معاملاتی را می‌ توان در...