محصولات شرکت در ۴ گروه اصلی قرص، آمپول، کپسول و کپسول مایع طبقه بندی می‌شود که بر اساس گزارش فعالیت ماهانه و طی دوره ١١ ماهه سال جاری شرکت موفق به تولید ٧٧۶ میلیون عدد از محصولات مذکور شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با تولید ........