این ورژن: بازی نرخ بالای میلگرد! کالایی‌ ها هنوز رشد نرخ دارند و این افزایش قیمت‌ ها اگر چه با شتاب کمتری همراه شده ولی ادامه یافته است. قیمت‌ ها به سطوح بالایی رسیده و اگر در بازاری همچون دلار و یا به کمک تلاش برای مدیریت بازار از سوی بخش‌ های دولتی و نظارتی تغییراتی را شاهد باشیم، تغییر فاز بازار عجیب نخواهد بود و...