طی ماه‌های گذشته با انتشار تصمیم شرکت بر افزایش سرمایه از ٣٠٠ میلیارد ریال به ۴۵٠٠ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی، سهام شرکت با افزایش تقاضا همراه بوده که روند صعودی قیمت‌ها را به دنبال داشته است. در خصوص عملکرد نیز قابل ذکر است ......