وضعیت بازار طلا بسیار جذاب شده و تحلیلگران مشغول ارزیابی شرایط این بازار در ماه های آینده هستند. وجود ریسک های مختلف که پایدارند می تواند زمینه را برای کسب سود بالا فراهم کند اما آندسته از سرمایه گذاران که مایلند به سمت فلز زرد حرکت کنند باید ..