بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته زیر فشار عرضه قرار گرفت و در نتیجه شاخص کل پس از رشد سنگین روزها و هفته‌های اخیر، افت بیش از ۴ هزار و ۵٠٠ واحدی را ثبت کرد و تا ابتدای کانال ۴٧٢ هزار واحدی عقب نشست. البته با وجود شدت عرضه، طرف تقاضا هم بیکار نبود و معاملات نسبتا خوبی را شاهد بودیم؛ تا جایی که بخشی از افت شاخص‌ها جبران شد. در واقع به نظر می‌رسد بازار کماکان پتانسیل ادامه دادن به روند صعودی را دارد اما همانطور که روز گذشته هم اشاره شد، بازار برای تداوم روند صعودی، نیاز به یک دوره استراحت و دست به دست شدن دارد. به ویژه اینکه به زمان انتشار ...