به نظر می رسد تلاش ها برای عبور از این سطح حداقل در کوتاه مدت نافرجام می ماند. سهامداران ریسک گریز می توانند برای شناسایی سود در این سطوح اقدام به فروش نمایند و سهامداران ریسک پذیر...