بانک تجارت به لحاظ میزان سرمایه بزرگترین شرکت بورس به شمار می رود. سهام این شرکت که همواره در زمره پر بیننده ترین نمادهای بورسی است، از آغاز سال ٩٨ تاکنون با بازدهی ٩۵ درصدی همراه بوده است.