طی معاملات روز چهارشنبه همان‌طور که انتظار می‌رفت با آرام شدن جو هیجانی ایجاد شده در فضای مجازی ناشی از انتشار برخی شایعات و اخبار سیاسی، شاهد بازگشت دوباره تقاضا به بازار و رشد قیمت‌ها در اکثر نمادها و گروه‌ها بودیم چنانکه........